ערכים

ערכי התנועה מבוססים על שמונת מטרות התנועה, והם רבים ומגוונים:
אהבת הזולת, עזרה לזולת, אחריות, מעורבות, מימוש עצמי, חירות הפרט, איכות הסביבה, הטלת ספק ועוד ועוד...
אנחנו בחרנו להתמקד בחמישה ערכים:

דמוקרטיה

(מתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו)
1.שמירה על החיים, הגוף והכבוד - אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
2.הגנה על החיים הגוף והכבוד - כל אדם זכאי להגנה על חייו, גופו ועל כבודו.
3. כל אדם זכאי לפרטיות וצניעת הפרט.
4. אין נכנסים לרשות היחיד שלא בהסכמתו.
5.אין פוגעים בשיחו של אדם, בכתביו או ברשימותיו.
6. כל אדם מעל גיל 18 זכאי לבחור ומעל גיל 21 להיבחר.

שיוויון

1. שיוויון בסיסי - בני האדם נולדים שווים ויש להם זכות שווה לביטחון בסיסי גופני ונפשי. לכל בני האדם זכות שווה למזון, קורת גג, חינוך, חופש ביטוי, חופש בחירה וכדומה.

2. שיוויון חלוקתי - שיוויון בחלוקת האמצעים בחברה (משאבים כלכליים, הזדמנויות חברתיו או עוצמה פוליטית). עפ"י קריטריונים כלשהם לחלוקה (לדוגמא: תרומה לחברה) כאשר לכל קריטריון היתרונות והחסרונות שלו.

3.שיוויון הזדמנויות - מתן שיוויונות בנקודת ההתחלה בהיבט של נתינת הזדמנויות שווה לכל אחד להצליח תוך ניצול מקסימלי של יכולתיו וכישוריו.

4. שיוויון בתוצאה - המדד לשיוויון יהיה בתוצאה. כלומר השאלה תיהיה: האם הגיעו הצדדים לאותו התוצר או יכולת וכו?

סובלנות

מתן זכות לאחרים להחזיק במנהגיהם או בדיעותיהם.(מילון ספיר)

חוקים בלבד אינם יכולים להבטיח את חופש הביטוי. כדי שכל אדם יכול להביע את דעותיו ללא עונש, חייבת לשרור רוח של סובלנות באוכלוסיה כולה (אלברט איינשטיין)

אינני מקבל אף מילה ממה שאתה אומר, אך אאבק על זכותך לומר אותה... (וולטר)

ציונות

תנועת השחרור הלאומי של העם היהודי, אשר נועדה לשחרר את היהודים מגלותם ע"י קיבוצם במולדתם ההיסטורית - ארץ ישראל. לכונן מדינה לעם היהודי היא מדינת ישראל ולהבטיח את שלומה ושגשוגה.

ציונות היא ביטוי מודרני של המורשת היהודית העתיקה.
ציונות היא תנועת השחרור הלאומית של העם, אשר הוגלה ממולדתו ההיסטורית ופוזר בין אומות העולם.
ציונות היא גאולתה של אומה עתיקה מגורל טראגי וגאולתה של ארץ עזובה בת דורות.
ציונות היא החייאת לשון ותרבות עתיקה שחזון השלום האוניברסאלי הוא מערכיה הראשיים.
ציונות היא התגלמותה של רוח חלוצית. סגולה של כבוד לעבודה ושל ערכי אנוש נצחיים.
ציונות היא יצירת חברה, שעם היותה בלתי מושלמת עדיין היא מנסה לממש את מיטב האידיאלים הגבוהים ביותר
של הדמוקרטיה הפוליטית, החברתית והתרבותית - למען תושבי ישראל ללא הבדל של אמונה דתית, גזע או מין.

עבודה

עבודה היא כל דבר שיש בו כדי להשיג עצמאות כלכלית, אישית, חברתית ומדינית
שיש בו תרומה לחברה וכמובן שאינו מזיק לה או לפרטיה.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים